Nyheter

Nyheter för höstterminen 2023:

Dans Kids (Hip Hop) 6 år,

Hip Hop fusion 7-9 år,

Hip Hop fusion 10-13 år,

Tävling solo Latin upp till 14 år,

Just Dance (show grupp crew) 13+,

Hip Hop Fitness 20+ &

Solo Latin vuxna